За НАС !!!

Ви благодариме што го посетивте нашиот вебсајт. Доколку сакате да набавите некој производ или имате некој коментар можете да не контактирате на следните начини.

Даниела ДУМАЛОСКА
Директор,

Ристо ДУМАЛОСКИ
Менаџер,
III Македонска бригада 10
1000 Скопје,
Република Македонија

389.2.3161-148
389.70.274-580
info@dumal.com.mk